Bewonersplan

Het bewonersplan is gereed gekomen en wordt nog voor eind van het jaar per mail verstuurd aan onze bewoners. Bewoners, waarvan we geen e-mailadres hebben kunnen het uiteraard op de website inzien. Een fysieke exemplaar is helaas momenteel (nog) niet beschikbaar.

Het bewonersplan is bedoeld als een allereerste stap richting een aardgasvrij Golfpark en Lommerrijk. We hopen dat de leefbaarheid in deze prachtige wijken behouden blijft en de onderlinge sociale cohesie door gezamenlijke inspanningen verder versterkt wordt.

In het bewonersplan staat op bladzijde 4 een verwijzing naar deze website met berekeningen van de geschatte investeringen voor een gemiddelde woning in het Golfpark. Deze berekeningen zijn in te zien op het menuonderdeel Voorbeeldwoning Golfpark.

In de komende jaren zal het plan mogelijk aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen zowel op het gebied van techniek, als wet- en regelgeving. Interviews op de website met bewoners van onze wijken zullen het bewonersplan blijven verrijken met extra relevante informatie.

In het voorjaar van 2019 hebben de leden van de bewonersvereniging, aanwezig tijdens de ALV, de werkgroep Energietransitie gevraagd om te onderzoeken hoe we vanuit de bewonersvereniging kunnen anticiperen op de aankomende energietransitie, waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. De tijdens de ALV door de gemeente gegeven presentatie was daarin duidelijk. Een pro-actieve houding biedt mogelijkheden om het nadeel van een early-adapter-rol te compenseren met subsidies. Het in aanmerking komen voor een landelijke proeftuin, zal met de daar aan verbonden optimale (financiële) ondersteuning uiteindelijk de beste route zijn. De gemeente verklaart zich bereid daarvoor een aanvraag te willen doen en het traject daartoe te ondersteunen, als de de wijken Golfpark en Lommerrijk gezamenlijk daartoe een verzoek doen.

Geen aanvraag voor landelijke proeftuin!
Op basis van een oriënterend onderzoek door de gemeente is in september echter gebleken, dat de kans om in aanmerking te komen voor een landelijke proeftuin vrijwel nihil is. De werkgroep was overigens die overtuiging al eerder toegedaan en had de koers van het project daarom al aangepast richting ondersteuning van de bewoners in onze wijken.

Geen Wijkplan maar Bewonersplan
Het bewonersplan bevat uiteindelijk voor iedere bewoner een blauwdruk, hoe zij op basis van de mogelijkheden van hun woningen in de komende jaren de beste keuzes kunnen maken richting aardgasvrij wonen. Het plan is nog steeds om het bewonersplan begin december te verspreiden.

Collectieve aanschaf
Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid om collectief benodigde producten en diensten aan te schaffen, zal alleen maar voordeel opleveren. Op dit moment loopt naast de 3e tranche om dubbelglas te vervangen door HR++ glas, ook een traject voor het isoleren van muren, vloeren en de bodem van de kruipruimte. Zolang er vraag naar is, zullen deze collectieve isolatie trajecten periodiek worden georganiseerd door de werkgroep.

Wel of Niet verplicht?
Op dit moment heeft de gemeente nog geen plan ingediend bij de gemeenteraad welke wijken zullen moeten werken om hun woning aardgasvrij te hebben voor 2030. Ook is niet duidelijk welke juridische mogelijkheden er zijn om bewoners te verplichten hun woningen aan te passen en uiteindelijk de aardgasleverancier te verplichten de gaskraan voor een wijk dicht te draaien. Binnen de huidige regelgeving zijn bewoners daarom ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor en uiteraard vrij in hun keuze om in hun woning wel of geen aardgasvrije voorzieningen aan te brengen.