Energiegebruik 2020


Vastlegging beginsituatie Energiegebruik Golfpark – Lommerrijk

Voor het wijkplan is van belang, dat er een helder beeld bestaat over de huidige situatie van het energiegebruik van de woningen in onze wijken. Op basis van de resultaten kunnen bewoners beter inzicht krijgen welke stappen de komende jaren gemaakt moeten worden om hun woning gasvrij te maken. Doordat een aantal bewoners hun woning al aardgasvrij gemaakt hebben, kunnen we van hun ervaringen leren en daardoor straks de juiste keuze te maken.

In de vragenlijst vragen wij naast algemene informatie over uw woning wat meer specifiekere vragen over uw huidige energiegebruik. Het invullen van de vragenlijst is op vrijwillige basis en vindt anoniem plaats. De gegevens zullen slechts verwerkt worden naar generieke uitkomsten over de beide wijken.

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in de Nieuwsbrief van augustus 2020.

Tijdens het invullen wordt als eerste gevraagd het huidig geregistreerde energielabel in te vullen. Die kan opgevraagd worden op de website energielabel.nl.
Daarnaast kunt u bijvoorbeeld ook de gratis woonscan van woonduurzaam.nl voor uw woning doen. De scan levert snel en laagdrempelig een aantal belangrijke gegevens op over de energiestatus van uw woning.

Vervolgens zijn er vragen over het energiegebruik van uw woning.Daarvoor is het handig om van te voren het jaaroverzicht van uw energieprovider beschikbaar te hebben.Als een CV-ketel gebruikt wordt voor verwarming, is het van belang de CW-waarde daarvan op te zoeken. Die staat o.a. op het GASKEUR-vignet te vinden op de CV-ketel.

De uitnodiging voor het invullen wordt zo spoedig mogelijk per e-mail verstuurd aan de bewoners. Heeft u in augustus nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een e-mail naar werkgroep@gp2030gv.nl.