Stappenplan aanvraag SEEH

Het is verstandig om de aanvraag voor de SEEH subsidie goed voor te bereiden. Het begint al tijdens de werkzaamheden. Maak foto’s zodat het duidelijk wordt, dat de isolatiewerkzaamheden inderdaad hebben plaatsgevonden door een erkend bedrijf. Deze foto’s dienen tijdens de aanvraag bijgevoegd worden.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft voor de aanvragers een stappenplan gemaakt. (zie pdf-bestand)

Daarnaast is er een uitgebreide uitleg beschikbaar met allerlei links voor extra ondersteuning. (zie pdf-bestand)

In beide documenten kunt u lezen, dat bij de aanvraag de uitvoerder van de maatregelen een uitvoerdersformulier moet ondertekenen.

Uzelf dient tijdens de uitvoering foto’s maken.

  • De link naar de uitvoerdersformulier voor aanvullende energiebesparende maatregelen eigenaar en bewoner versie juli 2020, die door de bewoner ingevuld moet worden na inloggen met DIGID is: uitvoerdersformulier.