Project 21-24

Aanmelden – Projectplan 21-24 – Tijdsplanning –

Het project 21-24 heeft als doel om conform het bewonersplan een aantal bewoners te ondersteunen in het proces binnen 3 tot 5 jaar de overstap te maken van aardgas naar all-electric. Dat binnen de doelstelling van de werkgroep om onze huidige leefomgeving en sociale cohesie minimaal te behouden en liefst te verbeteren door o.a. de vlucht naar CO2 producerende houtstook-persoonlijke biomassa als vervangende warmtebron voor aardgas te voorkomen.

Het aantal woningen, dat kan participeren in het project is beperkt tot 12. Gedurende het project worden de bewoners begeleid en ondersteund door de werkgroep en door een door de werkgroep betaalde onafhankelijke expert op het gebied van warmtepompen. De opgedane ervaringen worden via presentaties en interviews uiteindelijk vastgelegd en doorgegeven aan de bewoners die deze groep zullen volgen.

De onafhankelijke expert heeft tot taak om een warmteverliesrekening te maken van de woning, de bewoner te adviseren welke type warmtepomp met welk vermogen en rendement het meest geschikte is, waar in de woning het geplaatst kan worden incl. geschatte installatie- een aanschafkosten. Tenslotte zal hij de aangevraagde offertes beoordelen.