Platform31

Sinds augustus 2021 participeerde de werkgroep in een 3-jarig onderzoek van Platform31. Een onderzoeksinstelling met het Miniserie van Binnenlandse Zaken als hoofdsponsor. De klanten zijn voornamelijk overheidsinstanties, zoals provincies en gemeenten. Hun onderzoeksspectrum is heel breed en richt zich o.a. op sociaal-economische aspecten van implementaties van gaande en geplande veranderingsprocessen in de samenleving.

Voor het betreffende onderzoek is onze werkgroep met nog 7 anderen gekozen uit ruim 60 aanmeldingen. Het onderzoek richt zich op het vastleggen van de succesfactoren van en de impact van bewonersgroepen op het initiëren, organiseren en het realiseren van de benodigde stappen om te komen tot een aardgasvrije wijk. Om het half jaar worden wij 3 jaar lang geïnterviewd door Platform31 om zicht te krijgen in de vorderingen, tegenslagen, beperkingen, obstructies, successen, enz.

Daar staat een vergoeding tegenover van 5.000 euro te besteden aan het realiseren van het initiatief. Wij willen dat geld besteden aan het inhuren van een onafhankelijke deskundige op het gebied van warmtepompen, die binnen het project 21-24 de hiervoor aangemelde bewoners zal gaan ondersteunen.

Begin november 2023 heeft het laatste interview met Platform31 plaatsgevonden. Hiermee heeft de werkgroep aan zijn verplichtingen voldaan en is het ‘deelname bedrag’ van 5.000 euro verdient. Het bedrag is en zal worden besteed aan de energietransitie in onze wijk. 

In het sub-menu Onderzoek Resultaten zijn de publicaties van het onderzoek in te zien.

In heel Nederland zijn bewoners op uiteenlopende manieren betrokken bij de verduurzaming van hun
woning en woonomgeving. Het belang hiervan voor de warmtetransitie is groot: de transitie vraagt
immers actieve inzet en vaak ook investering van bewoners. Bewoners-voor-bewoners-initiatieven
(doorgaans bewonersinitiatieven genoemd) in de warmtetransitie hebben de naam voor meer draagvlak
en betrokkenheid van andere bewoners te zorgen. In dit meerjarenproject onderzoekt Platform31 hoe
bewonersinitiatieven te werk gaan om hun uitkomsten te realiseren en daarmee doelen behalen, en
welke factoren hieraan bijdragen.