Documentatie

De voor het project belangrijke documenten zijn ondergebracht op de volgende webpages:

  • Bewoners – presentaties en andere communicatiemiddelen voor bewoners wijken
  • Isolatie – informatie over isolatiemogelijkheden
  • Subsidie – informatie over en regelgeving t.a.v. subsidiemaatregelen
  • Warmteproductie – informatie over systemen t.b.v. het verwarmen van woningen
  • Elektriciteit-productie – informatie over elektriciteit-productie, o.a. zonnepanelen
  • H2 economie – informatie over de rol van H2 in een duurzame samenleving
  • Energieopslag – informatie over systemen voor energieopslag, o.a. accu’s
  • Energietransitie – informatie over regelgeving en wetten t.b.v. de energietransitie
  • Cegoia model – instrument dat per wijk bepaalt welke transitie mogelijkheden er zijn