Onderzoek Merosch

De energietransitie vraagt de bewoners over te stappen van aardgas naar een aardgasvrije techniek om de woning te verwarmen. Hoe die overstap kan/moet plaatsvinden, is voor iedere wijken verschillend. Om daar voor de wijken een keuze in te kunnen maken hanteren de meeste gemeenten, ook Lelystad, het door de technische universiteit Delft ontwikkelde CEGOIA-model. Dat model bepaalt welke energiebronnen en verwarmingsmogelijkheden voor welke wijken economisch haalbaar zijn.
Maar de gegevensinput in het model vindt de werkgroep te grof voor onze wijken.

Niet alle woningen hebben op dit moment nog de in het model gehanteerde energielabel B. Veel bewoners hebben al een aantal stappen gezet, zoals het isoleren van de woning, het genereren van zonne- energie, enz. Daardoor beschikkenveel woning al over het energielabel A. Dat verruimt ook de mogelijkheden in de keuze voor alternatieve energiebronnen en verwarmingstechnieken.
De werkgroep heeft daarom het adviesbureau Merosch gevraagd een wat nauwkeurigere inventarisatie te maken van op termijn mogelijke en uiteraard momenteel al beschikbare aardgasvrije technieken voor onze wijken.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 28-9 heeft Merosch zijn onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

Het officiële rapport is nu beschikbaar voor de bewoners, die de bijeenkomst niet konden bijwonen

Tijdens die avond heeft Merosch ook een presentatie gehouden over het onderzoek. 

Vervolgens heeft de werkgroep een presentatie gehouden hoe zij denken het wijkplan vorm te geven.