Resultaat inventarisatie

De bewoners van de beide wijken zijn gevraagd om de inventarisatie vragenlijst on-line in te vullen. Voor de meeste bewoners geen gemakkelijke opgave. Er dienden veel gegevens verzameld te worden om de vragenlijst in te vullen. Gegevens overigens, die ook paraat zullen moeten zijn om een goede keuze te kunnen maken bij de overgang naar een aardgasvrij verwarmingssysteem.

Response

In totaal hebben 38 bewoners de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen, wat een response oplevert van 30%. Kijkend naar de opgegeven bouwjaar van de woningen, die allemaal in de periode 1990-1999 vallen, kan de conclusie getrokken worden, dat alle respondenten in het Golfpark wonen. Overigens hebben vier bewoners na het invullen van hun energielabel de keuze gemaakt de vragenlist niet verder in te vullen en vier andere bewoners zijn gestopt na het invullen van de eerste 7 vragen. De response is daarom mogelijk te gering om harde conclusies te kunnen trekken, maar de uitkomsten zullen op een aantal punten een juist gemiddeld beeld scheppen van het energiegebruik in het Golfpark.

Kenmerken van de woningen

Ruim de helft van de woningen hebben nog een geregistreerde energielabel B (52,5%), gerelateerd aan de minimale bouwvoorschriften van die periode. Toch hebben al veel bewoners, o.a. met de aanschaf van extra isolatie en zonnepanelen, de woning opgewaardeerd naar label A (45%). Slechts 1 woning blijkt over een energielabel C te beschikken.

Dat 74% van de woningen worden bewoond door twee personen, ligt in de lijn der verwachtingen en zal dan ook in hoge mate de lage energievraag van en het geringe energiegebruik in de woning bepalen. Dat laatste wordt nog eens extra versterkt door de teruglevering van elektriciteit door zonnepanelen bij 78% van de respondenten. De aantallen op de meeste woningen liggen tussen de 11 en 30 stuks met een gemiddelde van 18 stuks. Er zijn 5 uitzonderingen met meer dan 30 panelen.

Verwarming van de woonruimtes

Volgens de gegevens van de respondenten blijken op dit moment twee woningen in het Golfpark te zijn zonder een aansluiting op aardgas. Daarvan heeft één woning de beschikking over een lucht-water warmtepomp en in de andere woning wordt in de warmtebehoefte voorzien met een houtkachel. De resterende woningen (94%) beschikken over een na 1997 geïnstalleerde CV-ketel met meestal een CW-waarde 5 (55%).

Woonoppervlak + beglazing

 • De grootte van de woonoppervlakte, woonkamer+ keuken ligt bij de meeste woningen tussen de 30 en 80 m2 (67%). De oppervlakte van de badkamer ligt doorgaans tussen de 10 en 30 m2 (88%) en die van andere vaak gebruikte en verwarmde ruimtes liggen de meesten tussen de 10 en 80 m2 (81%).
 • De oppervlakte van de beglazing in de woonkamer + keuken ligt voornamelijk tussen de 10 en 20 m2 (46%), maar in de resterende woningen beschikken de bewoners over een gezamenlijke oppervlakte, die daar boven ligt met als uitzondering zelfs meer de 40 m2.
 • Gelukkig zijn in bijna de helft van de woningen (48%) het bij de bouw standaard geleverde dubbelglas al vervangen door HR++ glas en dat zal door de 3e tranche voor een collectieve aanschaf van HR++ glas mogelijk alleen maar toenemen.
 • Het aandeel van HR++ glas in de badkamer (39%) kan nog wel verbeterd worden, zeker als daar elektrische vloerverwarming of infrarood panelen gebruikt worden

Energiegebruik

 • Op twee respondenten na heeft iedereen (91%) een slimme meter in de meterkast. Daarmee kunnen ze zowel hun gebruik van gas en elektriciteit, als de levering van de zonnepanelen aan het elektriciteitsnet aflezen. Zonder deze meter heb je geen zicht op de levering van je zonnepanelen en ben je alleen maar op de hoogte van het netto gebruik van elektriciteit. 
 • Van 80% van de woningen ligt het gemiddelde gebruik van elektriciteit over de afgelopen drie jaar tussen de 3.000 kWh en 6.000 kWh met 42% van die woningen rondom de 4.000 kWh.
 • Daar staat tegenover dat de meeste woningen met zonnepanelen jaarlijks tussen de 3.500 kWh en 6.000 kWh terugleveren aan het elektriciteitsnet. Waaronder zeven woningen, die jaarlijks zelfs meer produceren dan zij gebruiken. Op zich is dat minder gunstig, omdat zij door de salderingsregeling daarover minder terugkrijgen dan ze voor een kilowattuur betalen. Overigens zal vanaf 2023 het salderen jaarlijks met 9% afnemen. Hierdoor zal het lokaal opslaan van elektriciteit financieel gezien interessanter gaan worden.
 • Het jaarlijks aardgas gebruik van de respondenten ligt gemiddeld op 1.800 m3. Van de 30 woningen blijven 11 woningen daar ruim onder. De meesten van de resterende 19 woningen gebruiken tussen de 2.100 en 2.300 m3 per jaar. Uitschieter is een woning, die 4.300 m3 aardgas per jaar verstookt.
 • Van de twee respondenten, die hout gebruiken voor de benodigde warmteproductie gebruikt er één ongeveer 100 m3 hout per jaar, de ander 10 m3.  

Verwarmingssystemen 

 • Gezien 94% van de respondenten een CV-ketel voor de warmteproductie gebruiken, wordt die dan ook voor de verwarming van de gehele woning gebruikt. Soms levert een houtkachel daarbij een geringe ondersteuning in de woonkamer-keuken.
 • In de badkamer wordt bij 13% van de respondenten elektriciteit gebruikt.

Opbrengst zonnepanelen voor verwarming

De 20 woningen met zonnepanelen leveren tezamen jaarlijks 85.000 kWh per jaar, wat gelijk is met ongeveer 88% van hun gezamenlijk gebruik. Als deze inventarisatie een juiste afspiegeling zou zijn van het Golfpark, dan zou deze wijk jaarlijks 480 MWh terugleveren aan het elektriciteitsnet. In geval dit gebruikt zou worden voor verwarming met een elektrische CV-ketel, dan kan hiermee jaarlijks 27 gemiddelde woningen van het Golfpark worden verwarmd. In het geval dat de geproduceerde elektriciteit gebruikt zou worden voor verwarming met een lucht warmtepomp, dan zou dan 94% van de woningen hiermee verwarmd kunnen worden. Het warmte rendement van een bodem warmtepomp ligt nog hoger en is daarmee in staat om alle woningen zonder problemen zelfs door een flink koude winter heen te loodsen.

Samenvatting

 • Gezien de lage response lijkt de komende energietransitie voor veel bewoners niet bovenaan op hun agenda te staan.
 • Aardgas is momenteel de dominante energiedrager voor de warmtebehoefte van de woningen in het Golfpark. 
 • De woningen in de wijken zijn volgens de bouwvoorschriften al goed geïsoleerd. Woningen kunnen met extra isolatie hun energielabel verhogen naar type A.
 • De meeste woningen in onze wijken beschikken al over zonnepanelen. Bij voldoende zonnepanelen blijkt de opgewekte elektriciteit in omvang voldoende te zijn om de woningen jaarlijks te kunnen verwarmen met warmtepompen.