Fam. Donders

“Gebruik nu de tijd die je hebt om je goed te oriënteren”

Het valt al op bij het betreden van de tuin voor het gesprek, Jos en Dieuwke zijn heel bewust bezig met het milieu met hun prachtige wilde bloementuin, die is ingericht voor de bijen en natuurlijk de zonnepanelen en de zonneboiler op het dak om hun footprint zo klein mogelijk te houden.

zonnepanelen en warmtepanelen voor zonneboiler

Bewust is gekozen voor een huis op het zuiden, omdat dit meer mogelijkheden biedt om de warmte van de zon te benutten. En er zijn nog andere belangrijke keuzes bij de bouw van het huis gemaakt.

Zo is er geen open haard, al was dat in 1992 bijna een ‘must’ voor de meeste mensen. Uit onderzoek in die tijd bleek,. dat een kachel het meest comfortabel is qua warmtelevering. Gekozen is voor een tegelkachel waarvoor in verband met het gewicht in de benodigde vloerversterking is voorzien. De stralingswarmte is heerlijk. Als er tweemaal per dag gestookt moet worden, wordt er 1,5 tot 2 kuub hout verstookt per jaar. Bij het stoken wordt er rekening gehouden met windsterkte, windrichting en weersomstandigheden. De tegelkachel dient slechts als bijverwarming.

warmte opslag

De zonneboiler is ook al bij de bouw van het huis geplaatst en draait nog steeds naar volle tevredenheid. De CV-ketel verwarmt na om tot een behaaglijke temperatuur te komen. De zonneboiler valt droog als de pomp uitgaat zoals ’s nachts en eventueel in de winter. 

In 1998 is gekozen voor een gasgestookte wasdroger. Een in die tijd milieutechnisch verantwoorde beslissing omdat je geen  gas hoefde om te zetten in elektriciteit. Nu zou je uiteraard een andere beslissing nemen.

Sinds mei 2013 liggen er 16 zonnepanelen op het dak. Er wordt op jaarbasis ongeveer 1.700 m³ gas verbruikt en 3.600 kWh elektriciteit, die bijna volledig wordt opgewekt door de zonnepanelen.

Het huis heeft de isolatie ,zoals die gangbaar was in 1992 en deze voldoet nog steeds. Recent zijn de ramen voorzien van HR++ glas en is de vloer extra geïsoleerd. Dit zeker niet in de laatste plaats omdat er nu nog 30% subsidie kan worden aangevraagd bij het uitvoeren van twee energiebesparende maatregelen.

Jos geeft aan, de beslissing hoe van het gas af te gaan, een moeilijke te vinden. Er komt immers veel bij kijken. Radiatoren en de wasdroger moeten vervangen worden. En ook zal het wennen worden om niet langer op gas te koken. En dan is er nog het moment waarop je de omslag wilt maken. Jos is een voorstander van bewezen technologie (zoals de warmtepomp) en naar eigen zeggen heel behoudend in zijn beslissingen; dat maakt een omslag als deze niet eenvoudiger.

Vragen die bij Jos spelen zijn: Is er voldoende elektriciteitsproductie? Kan het net het aan? Het echtpaar is dan ook blij met hun ‘fall back scenario’ in de vorm van de tegelkachel en de daarmee verband houdende “eigen warmteopslag naast het huis”, zoals Jos de houtstapel noemt.

Jos koppelt hun overstappunt min of meer aan de levensduur van de CV-ketel. Als de CV-ketel  aan vervanging toe is, is voor hen het moment aangebroken om volledig van het gas af te gaan. “Nu moet je je voorbereiden om dan de juiste keuze te kunnen maken”, aldus Jos. “Ga je oriënteren wat je wilt en hoe je dat gaat bereiken, want nu is er nog alle tijd om dat te doen”.

Voor Jos en Dieuwke is een ding absoluut duidelijk. Hun keuze moet leiden tot minder stoken en verhoging van het comfort. Want op comfort wordt niet ingeleverd!