Doelstelling

Pro-Actief
Primaire doel van de werkgroep is om de bewoners te attenderen op de voordelen om pro-actief te reageren op de aankomende energietransitie, waar wij ons in Nederland aan hebben gecommitteerd. Door nu collectief keuzes te maken worden we straks niet voor het blok gezet om met hogere kosten van het aardgas af te moeten zonder over een persoonlijke uitvoeringsplan te beschikken.

Bewonersplan
Daartoe willen we een zo breed mogelijk inzetbaar uitvoeringsplan voor onze wijken maken, waarin we beschrijven welke keuzes en middelen ons ter beschikking staan om de warmtevraag in onze woningen te minimaliseren en uiteindelijk zonder aardgas te realiseren.

Individueel of collectief
Bewoners zijn ten allen tijden vrij in hun keuze hoe zij hun woning door de transitie heen loodsen. Wel zal het gebruikmaken van de collectiviteit alleen maar voordeel opleveren.

InformerenOndersteunenRealiseren
Door het continu verzamelen van informatie op het gebied van huidige en de ontwikkeling van nieuwe technieken door zowel de werkgroep, als de bewonerspanels, zijn we instaat om de bewoners te informeren welke mogelijkheden er zijn om de energietransitie in de komende 10 jaar persoonlijk door te voeren.
Tijdens de transitie zullen voldoende stappenplannen beschikbaar zijn voor de bewoners, waardoor de ondersteuning zoveel mogelijk op maat plaats kan vinden. Daarnaast zullen geregistreerde ervaringen van bewoners de komende jaren in toe nemende mate helpen bij het ‘hoe te handelen’ en ‘welke keuzes te maken’.
Collectieve aanschaf van isolatiematerialen en warmteproductie- en/of energieopslagsystemen zal uiteindelijk de energietransitie voor elke bewoner betaalbaarder maken.

Woon en leefomgeving
De energietransitie mag niet leiden tot afbreuk van onze woon- en leefomgeving. Ook moeten we voorkomen, dat de hoge sociale cohesie in de wijken hierdoor wordt aangetast. De energietransitie zal door bewoners verschillend worden benaderd en kan voor sommigen veel stress opleveren. Sommigen willen werken aan een betere wereld met minder CO2 uitstoot, anderen voelen zich slachtoffer van een aantal idealisten. Ook een logische vlucht naar houtstook kan de nodige onderlinge spanningen opleveren in de wijken. De werkgroep zal proberen er alles aan te doen om onze woon- en leefomgeving te verbeteren tijdens de transitieperiode.