Cegoia model

Wat is CEGOIA?

CEGOIA is een rekenmodel, ontwikkeld door CE Delft. Het berekent de kosten van duurzame warmteopties over de hele keten: productie, distributie, besparing en consumptie.

De berekeningen worden gedaan op buurtniveau [in onze situatie Golfpark + Lommerrijk], waarbij het model de vele kenmerken van elke buurt meeneemt. Denk aan het huidige (standaard) isolatieniveau, de dichtheid van de bebouwing en het type bebouwing. Ook de technische mogelijkheden per buurt zitten in het model, zoals de afstand tot een restwarmtebron en de potentie aan geothermie of warmte-koudeopslag (WKO). CEGOIA berekent welke energievoorziening in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) de laagste kosten heeft, nu en in de toekomst.

Zie ook: https://www.ce.nl/cegoia-warmte-gebouwde-omgeving

Extra informatie gerelateerd aan het CEGOIA model is te vinden op diverse websites.

Rapport met kaarten waarin ook de warmtebehoefte van Lelystad te zien is: https://mraduurzaam.nl/wp-content/uploads/2018/12/GrandDesign2.0.pdf

Rekenmodellen – Netbeheer Nederland

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de toename van energiebesparing en hernieuwbare energie. Nodig om de doelen uit het Energieakkoord te kunnen halen. De rekenmodellen van de netbeheerders zijn te vinden op: netbeheernederland.nl