Onderzoek Participatie Coalitie

De Participatie Collatie is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties, die zich bezig houden met de energietransitie. Onder andere Buurkracht en de Natuur en Milieufederaties. Aan het onderzoeksrapport ‘De zoektocht naar volwaardig samenwerken in de warmtetransitie’ heeft de werkgroep Energietransitie Golfpark Lommerrijk meegewerkt. Dit onderzoek staat los van die door Platform31. Het 35 pagina’s tellend rapport is in te zien via deze link.

Reclame ThermoSolutions

Wederom een reclame brief van ThermoSolutions uit Oldenzaal. Voor alle duidelijkheid, de werkgroep EnergieTransitie heeft niets, maar dan ook helemaal niets met deze reclame uiting te maken. Daarbij komt, dat de spouwmuren van de woningen in onze wijk allemaal conform de bouwnorm van die periode zijn geïsoleerd, mogelijk zelfs nog beter zoals blijkt in de praktijk. Het is dan ook de vraag of de extra isolatie nodig is.

Platform31

Sinds augustus participeert de werkgroep in een 3-jarig onderzoek van Platform31. Een onderzoeksinstelling met het Miniserie van Binnenlandse Zaken als hoofdsponsor. De klanten zijn voornamelijk overheidsinstanties, zoals provincies en gemeenten. Hun onderzoeksspectrum is heel breed en richt zich o.a. op sociaal-economische aspecten van implementaties van gaande en geplande veranderingsprocessen in de samenleving.

Voor het betreffende onderzoek is onze werkgroep met nog 7 anderen gekozen uit ruim 60 aanmeldingen. Het onderzoek richt zich op het vastleggen van de succesfactoren van en de impact van bewonersgroepen op het initiëren, organiseren en het realiseren van de benodigde stappen om te komen tot een aardgasvrije wijk. Om het half jaar worden wij 3 jaar lang geïnterviewd door Platform31 om zicht te krijgen in de vorderingen, tegenslagen, beperkingen, obstructies, successen, enz.

Daar staat een vergoeding tegenover van 5.000 euro te besteden aan het realiseren van het initiatief. Wij willen dat geld besteden aan het inhuren van een onafhankelijke deskundige op het gebied van warmtepompen, die binnen het project 21-24 de hiervoor aangemelde bewoners zal gaan ondersteunen.

Warmtetransitie komt op stoom!

Tot 3 miljoen gasvrije huizen in 2030.

Nieuwbouwhuizen verrijzen zonder gaskraan, wijken sluiten aan op warmtenetten en sommige huiseigenaren gaan zelf maar aan de slag. Als je die ontwikkelingen bij elkaar optelt, lijkt de transitie naar een aardgasvrij Nederland momenteel snel uit de kinderschoenen te groeien: er zijn nu 700.000 gasvrije huizen en dat kunnen er over negen jaar zelfs drie miljoen zijn, blijkt uit een analyse van NU.nl. Circa een op de drie Nederlanders zou dan gasvrij verwarmen.

Lees het artikel hier verder …