Open huis zaterdag 28 oktober 14:00 – 16:00

Bewoners van 6 woningen stellen in het kader van de duurzaamheidsdagen zaterdag de 28e hun woning open voor geïnteresseerden. Familie Nobel – Golfpark 104 | Familie Bus – Golfpark 10 | Familie van der Berg – Golfpark 39Familie Donders – Golfpark 153 | Familie Meijer – Golfpark 45 | Familie van der Schaaf – Golfpark 136. U kunt zonder aanmelding vooraf gewoon langskomen.

Offerte/advies project 21-24 deelnemers

De meeste deelnemers van de projectgroep hebben in de afgelopen maanden na een offerte gesprek aan huis een advies-offerte gekregen van de firma Lok Installatietechniek. Gezien de planning kan een installatie pas volgend jaar plaatsvinden, tenminste als het materiaal tegen die tijd beschikbaar is. De offertes zullen in de komende huiskamerbijeenkomsten besproken worden.

1e project 21-24 deelnemer all-electric

Niet wachtende op het advies van de firma Lok Installatietechniek heeft de familie Nobel half mei een lucht-water warmtepomp laten plaatsen. Ze zijn dan ook de eerste projectdeelnemer, die heeft voldaan aan de doelstelling van Project 21-24 om in 2024 van het aardgas af te zijn. Leden van de werkgroep Energietransitie hebben het heugelijk feit met hen gevierd door het uitreiken van een voucher van 250 euro en voor bezoekers een gepaste deurmat. 

Project 21-24 is van start gegaan

Op 28 november is het maximaal aantal bewoners, dat zich heeft aangemeld voor het project 21-24, bereikt. De adressen van de 12 aangemelde bewoners zijn: 5, 7, 10, 39, 45, 57, 104, 131, 136, 153, 171 en 174. De website zal gedurende het project de andere bewoners op hoogte te houden van de vorderingen. Ook zullen de deelnemers proberen een logboek bij te houden, wat waarschijnlijk waardevolle informatie zal opleveren voor bewoners die op termijn hun voorbeeld zullen volgen.

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de leden van de werkgroep of stuur een e-mail naar werkgroep@gp2030gv.nl.

Deelname project 21-24

Aanmelden voor deelname aan project 21-24 kan tot 1 dec. door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nlOp dit moment kunnen nog maximaal 8 woningen zich aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een lid van de werkgroep.

Het project 21-24 heeft als doel om conform het bewonersplan een aantal bewoners te ondersteunen in het proces binnen 3 tot 5 jaar de overstap te maken van aardgas naar all-electric. Dat binnen de doelstelling van de werkgroep om onze huidige leefomgeving en sociale cohesie minimaal te behouden en liefst te verbeteren door o.a. de vlucht naar CO2 producerende houtstook-persoonlijke biomassa als vervangende warmtebron voor aardgas te voorkomen.

Het aantal woningen, dat kan participeren in het project is beperkt tot 12. Gedurende het project worden de bewoners begeleid en ondersteund door de werkgroep en door een door de werkgroep betaalde onafhankelijke expert op het gebied van warmtepompen. De opgedane ervaringen worden via presentaties en interviews uiteindelijk vastgelegd en doorgegeven aan de bewoners die deze groep zullen volgen.

De onafhankelijke expert heeft tot taak om een warmteverliesrekening te maken van de woning, de bewoner te adviseren welke type warmtepomp met welk vermogen en rendement het meest geschikte is, waar in de woning het geplaatst kan worden incl. geschatte installatie- een aanschafkosten. Tenslotte zal hij de aangevraagde offertes beoordelen.