Bewonersplan gereed!!!

Na 2 jaar oriënteren, informeren, organiseren is ons bewonersplan beschikbaar voor alle bewoners van onze wijken. Een belangrijke mijlpaal voor de werkgroep en de panelleden.

Het bewonersplan is bedoeld als een allereerste stap richting een aardgasvrij Golfpark en Lommerrijk. We hopen dat de leefbaarheid in deze prachtige wijken behouden blijft en de onderlinge sociale cohesie door gezamenlijke inspan- ningen verder versterkt wordt.

Het bewonersplan is tot stand gekomen met ondersteuning van Alex de Ruiter, buurtbegeleider van Stichting Buur- kracht, het bewonerspanel en de werkgroepleden.

SEEH wordt RRE

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur. 

Subsidie via de ISDE vanaf 2021
Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid.
Eigenaar en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE. [meer info]

Resultaat inventarisatie

De bewoners van de beide wijken zijn gevraagd om de inventarisatie vragenlijst on-line in te vullen. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt en nu gepubliceerd op de website. De uitkomst geeft een goed beeld in het energiegebruik en biedt de werkgroep te komen tot een schets van een modelwoning, die sterk overeenkomt met veel woningen in de wijk het Golfpark.

Deadline muur en vloer/bodem isolatie

Op dit  moment hebben 6 bewoners aangegeven, naast het vervangen van dubbelglas door HR++ glas, ook de muren en/of vloeren en de bodem onder hun woning extra te isoleren.

De bedrijven, die door hen zijn geselecteerd, zullen gevraagd worden om vanaf 15 oktober langs te komen om een offerte uit te brengen.

Om de SEEH subsidie niet in gevaar te brengen worden na 15 oktober geen bewoners meer meegenomen in de collectieve aanschaf.

Interview fam. Cassé

“Kijk naar je eigen situatie en neem een rationele beslissing, zodat je morgen goedkoper uit bent dan gisteren”

Kies een voor de hand liggende oplossing, die ook een kostenreductie betekent. Zorg dat je geen warmte kwijt raakt en leg zonnepanelen op het dak van je huis, als het daarvoor geschikt is.

Lees het interview met Pieter Cassé.