Bezoek Lok Installatiebedrijf in Vollenhoven

Op 6, 13 en 20 april zullen de 3 huiskamergroepen een bezoek brengen aan Lok Installatiebedrijf in Vollenhoven. Deelnemers van de spiegelgroep kunnen zich aanmelden om ook mee te komen. De deelnemers worden via een presentatie en beantwoording op vragen bijgepraat op het gebied van warmtepompen door Jos Lok. Hij wordt door meerdere instanties als één van de beste experts met praktijkervaring van Nederland beschouwd.

3 belangrijke presentaties van de ALV

Tijdens het voorprogramma van de ALV van 6 oktober hebben 3 presentaties rondom EnergieTransitie de aanwezigen een duidelijk beeld geschetst wat er de komende 10 jaar staat te gebeuren.

MijnDomein Energie geeft aan, dat er heel veel gaat veranderen. In de komende jaren worden bewoners uitgenodigd om keuzes te maken hoe zij hun persoonlijk energie platform in en rondom de woning naar tevredenheid in te richten.

De gemeente deelt mede, dat als de gemeenteraad in de winter akkooord gaat met de warmtetransitie plan van de gemeente, dat dan o.a. de wijken Lommerrijk en Golfpark vanaf 2030 aardgasvrij dienen te zijn. Nu nog een hybride warmtesysteem aanschaffen wordt dan ook sterk ontraden.

De werkgroep Energietransitie Lommerrijk en Golfpark lanceert voor de komende 3 jaren het projectplan 21-24. Door onze betrokkenheid bij het project Platform31, zijn er financiële middelen beschikbaar om een externe deskundige in te huren, die een 8-12 bewoners zal ondersteunen om in de komende 3-5 jaar de stap te maken naar aardgasvrij. Bewoners, die zich hiervoor willen aanmelden, kunnen een e-mail sturen naar werkgroep@gp2030gv.nl.

Reclame ThermoSolutions

Vandaag, 9 juli, hebben de bewoners een reclame brief ontvangen van ThermoSolutions uit Oldenzaal. Voor alle duidelijkheid, de werkgroep EnergieTransitie heeft niets, maar dan ook helemaal niets met deze reclame uiting te maken. Daarbij komt, dat de spouwmuren van de woningen in onze wijk allemaal conform de bouwnorm van die periode zijn geïsoleerd, mogelijk zelfs nog beter zoals blijkt in de praktijk. Het is dan ook de vraag of de extra isolatie nodig is.

Bewonersplan gereed!!!

Na 2 jaar oriënteren, informeren, organiseren is ons bewonersplan beschikbaar voor alle bewoners van onze wijken. Een belangrijke mijlpaal voor de werkgroep en de panelleden.

Het bewonersplan is bedoeld als een allereerste stap richting een aardgasvrij Golfpark en Lommerrijk. We hopen dat de leefbaarheid in deze prachtige wijken behouden blijft en de onderlinge sociale cohesie door gezamenlijke inspan- ningen verder versterkt wordt.

Het bewonersplan is tot stand gekomen met ondersteuning van Alex de Ruiter, buurtbegeleider van Stichting Buur- kracht, het bewonerspanel en de werkgroepleden.

SEEH wordt RRE

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur. 

Subsidie via de ISDE vanaf 2021
Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid.
Eigenaar en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE. [meer info]

Resultaat inventarisatie

De bewoners van de beide wijken zijn gevraagd om de inventarisatie vragenlijst on-line in te vullen. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt en nu gepubliceerd op de website. De uitkomst geeft een goed beeld in het energiegebruik en biedt de werkgroep te komen tot een schets van een modelwoning, die sterk overeenkomt met veel woningen in de wijk het Golfpark.

Deadline muur en vloer/bodem isolatie

Op dit  moment hebben 6 bewoners aangegeven, naast het vervangen van dubbelglas door HR++ glas, ook de muren en/of vloeren en de bodem onder hun woning extra te isoleren.

De bedrijven, die door hen zijn geselecteerd, zullen gevraagd worden om vanaf 15 oktober langs te komen om een offerte uit te brengen.

Om de SEEH subsidie niet in gevaar te brengen worden na 15 oktober geen bewoners meer meegenomen in de collectieve aanschaf.

Interview fam. Cassé

“Kijk naar je eigen situatie en neem een rationele beslissing, zodat je morgen goedkoper uit bent dan gisteren”

Kies een voor de hand liggende oplossing, die ook een kostenreductie betekent. Zorg dat je geen warmte kwijt raakt en leg zonnepanelen op het dak van je huis, als het daarvoor geschikt is.

Lees het interview met Pieter Cassé.