Onderzoek resultaten

Bewoners-voor-bewoners-initiatieven in de energietransitie

Het is belangrijk dat bewoners mee kunnen beslissen over wat er in relatie tot de energietransitie staat te gebeuren in en aan hun woning en in hun wijk. Het Klimaatakkoord schrijft dit voor en ook in de Omgevingswet is participatie een belangrijke pijler onder besluiten die van invloed zijn op de leefomgeving. In heel Nederland zijn al bewoners op uiteenlopende manieren (al dan niet actief) betrokken bij de verduurzaming van hun woning en woonomgeving. Interessant zijn de wat wij hier ‘bewoners-voor-bewoners-initiatieven’ (BvB-initiatieven) noemen. In deze notitie definiëren de auteurs BvB-initiatieven in de energietransitie als groepen bewoners die in collectief verband werken aan verduurzaming van hun woonomgeving. Bewoners zetten zich hierbij mede in voor andere bewoners.

Publicaties, die zijn verschenen in het onderzoek: