Bewoners in actie

Van het gas af of juist niet. Is een energietransitie in de komende 30 jaren zinvol?

Welke stappen hebben bewoners al gezet, wat willen ze nog gaan doen, waarom willen ze het juist niet?

Bewoners kunnen in interviews aangeven hoe ze tegen een gasloze samenleving aankijken. Welke stappen ze daarin gezet hebben of juist plannen dat te gaan doen de komende jaren.

Via ingezonden brieven kunnen bewoners direct aangeven hoe ze tegen de door de overheid gewenste energietransitie aankijken.