Berekeningen voorbeeldwoning Golfpark

Uit het statusonderzoek onder de bewoners van het Golfpark in 2020 is gebleken, dat het energiegebruik met een kleine marge hetzelfde is voor de meeste woningen. Daarmee kan voor een gemiddelde woning van het Golfpark als voorbeeld uitgerekend worden wat de energietransitie financieel gaat betekenen. Uiteraard zijn onderstaande berekeningen richtinggevend. Veel bewoners hebben in de afgelopen 2 jaar al de nodige stappen gedaan om de warmtevraag van de woning omlaag te brengen. Voor de meeste investeringen is het verstandig om voorafgaand een offerte bij een erkend installateur aan te vragen en te onderzoeken of er subsidie beschikbaar is, zowel landelijk als lokaal.

Energiebehoefte

De energiebehoefte van de gemiddelde woning is:

 • Gasgebruik: 1.900 m³
 • Elektriciteitsgebruik: 3.500 kWh
 • Energielabel B
 • De gemiddelde opwekking met zonnepanelen is 4.000kWh
 • Glasoppervlak begane grond: 20 m²
 • Vloeroppervlak voor vloerisolatie: 100 m²

Mogelijkheden

 • 1900 m³ gas geeft met factor 10 een benodigde hoeveelheid elektriciteit van 19.000 kWh.
 • Als de Coëfficiënt van performance ( COP) van de warmtepomp 4,5 is, dan is de benodigde hoeveelheid elektriciteit voor verwarming 4.222 kWh.
 • Het Energielabel kan van B naar A gaan als er geïsoleerd wordt en zonnepanelen (extra) aangebracht
 • Wat kun je  opwekken met extra zonnepanelen? Hoeveel ruimte heb je? 

Mogelijke investeringen

 • Isoleren
 • Radiatoren vervangen naar lage temperatuur (LTV)  
 • Gasfornuis vervangen door inductie kookplaat
 • Balansventilatie aanleggen
 • Afsluiten gas
 • Extra zonnepanelen
Muur isolatie€ 16 per m²
Bodem isolatie€ 33 per m²
HR++ glas€ 125 per m²
Inductiekookplaat€ 800 4 kookzones en aansluiten
Balans ventilatie beneden verdieping€ 2.200 richtprijs
Lucht water warmtepomp incl. installatie€ 8.000Incl. 180 Liter boiler, richtprijs
Lage temperatuur verwarming (LTV)€ 1.500radiator incl. installatie per stuk richtprijs
Zonnepanelen€ 4.600 4.000Wp  richtprijs
Afsluiten gas€ 400 vermoedelijk in 2021 gratis
————
Prijspeil anno 2020

Bent u van plan om direct in 2021 van het aardgas af te gaan, dan zal uw opbrengst over een periode van 10 jaar ongeveer € 12.945 zijn en over 15 jaar € 17.795. Mogelijk hetzelfde of minder dan de benodigde investeringen naar all-electric.  

Wordt de benodigde 8250 kW aan elektriciteit voor de warmtepomp (zie onderstaande tabel) geleverd door uw zonnepanelen, dan zal de opbrengst over een periode van 10 jaar € 20.642 en over 15 jaar € 27.617.

Voorbeeld berekening:

Gasgebruik per jaar1.900 m3
Gasprijs incl. vastrecht, belasting, enz.€ 0,85
Elektriciteitsgebruik per jaar3.500 kWh
Elektriciteitsprijs€  0,22
Prijs voor geleverde stroom na salderen€ 0,06
Benodigde elektriciteit voor de warmtepomp per jaar8.250 kWh
Omvang levering elektriciteit door zonnepanelen4.000 kWh
Percentage genereerde elektriciteit voor direct intern gebruik25%
Voordeel t.o.v. gebruik aardgas in 10 jaar minimaal
in 15 jaar minimaal
€ 12.945
€ 17.795
t.z.t. komt een applicatie beschikbaar om voor uw situatie specifiek uit te kunnen rekenen wat voor uw woningen de opbrengst zal zijn

Investering t.b.v. voorbeeldwoning in bewonersplan:

1e Investering stap:

 • 20 m² HR++ glas:      € 2.500         met 30% subsidie 2020 =  € 1750
 • 100 m² Vloerisolatie: € 3.300         met 30% subsidie 2020 =  € 2310
 • 2  LT radiatoren:        € 3.000    

 alleen beneden verdieping en bij vloerverwarming beneden verdieping geen investering

 • Inductie kookplaat aanschaf 4 zones + aansluiten: € 800

2e investering stap:

 • Vervangen Cv-ketel door lucht-water warmtepomp incl. 180 l boiler: € 8.000
 • Afsluiten aardgas: € 400. (In 2021 mogelijk gratis)

Subsidie warmtepomp

U kunt subsidie krijgen voor de aankoop van een warmtepomp. De pomp moet daarvoor wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de warmtepomp onderdeel zijn van een verwarmingstoestel. 

Hoe hoog de subsidie is, hangt af van het soort apparaat en van het vermogen. Het subsidiebedrag ligt tussen de € 500 en € 2.600.

Terugverdientijd

De terugverdientijd is sterk woning afhankelijk. 

Maar uitgaande van de voorbeeldwoning zal de benodigde investering van beide stappen zonder subsidie op € 18.000 uitkomen.

Dus zonder (bestaande) zonnepanelen is de terugverdientijd ongeveer 15 jaar, maar bij een verwachte toename van de aardgasprijs zal die uiteindelijk lager uitkomen. 

Met voldoende zonnepanelen om de elektriciteit voor de warmtepomp te kunnen leveren, zal de terugverdientijd minder dan 10 jaar zijn.