Onderzoek Participatie Coalitie

De Participatie Collatie is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties, die zich bezig houden met de energietransitie. Onder andere Buurkracht en de Natuur en Milieufederaties. Aan het onderzoeksrapport ‘De zoektocht naar volwaardig samenwerken in de warmtetransitie’ heeft de werkgroep Energietransitie Golfpark Lommerrijk meegewerkt. Dit onderzoek staat los van die door Platform31. Het 35 pagina’s tellend rapport is in te zien via deze link.

Plaats een reactie