Bewonersplan gereed!!!

Na 2 jaar oriënteren, informeren, organiseren is ons bewonersplan beschikbaar voor alle bewoners van onze wijken. Een belangrijke mijlpaal voor de werkgroep en de panelleden.

Het bewonersplan is bedoeld als een allereerste stap richting een aardgasvrij Golfpark en Lommerrijk. We hopen dat de leefbaarheid in deze prachtige wijken behouden blijft en de onderlinge sociale cohesie door gezamenlijke inspan- ningen verder versterkt wordt.

Het bewonersplan is tot stand gekomen met ondersteuning van Alex de Ruiter, buurtbegeleider van Stichting Buur- kracht, het bewonerspanel en de werkgroepleden.

Plaats een reactie