Laatste nieuws: Project 21-24 deelname Deelname project 21-24Presentatie project 21-24Platform31Presentatie MijnDomein EnergiePresentatie EnergietransitieInterview fam MeijInterview fam DondersBewonersplan gereed!!!SEEH wordt RREResultaat InventarisatieInterview fam CasséCollectieve aanschaf van Isolatiemateriaal

Aanmelden voor deelname aan project 21-24 kan door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl. Het aantal woningen dat deel kan nemen is beperkt tot 12. Op dit moment hebben 11 woningen zich al aangemeld.

Samen kunnen we het!

Pro-Actief
Primaire doel van de werkgroep is om de bewoners te attenderen op de voordelen om pro-actief te reageren op de aankomende energietransitie, waar wij ons in Nederland aan hebben gecommitteerd. Door nu collectief keuzes te maken worden we straks niet voor het blok gezet om met hogere kosten van het aardgas af te moeten zonder over een persoonlijke uitvoeringsplan te beschikken.

Bewonersplan
Daartoe willen we een zo breed mogelijk inzetbaar uitvoeringsplan voor onze wijken maken, waarin we beschrijven welke keuzes en middelen ons ter beschikking staan om de warmtevraag in onze woningen te minimaliseren en uiteindelijk zonder aardgas te realiseren.

Individueel of collectief
Bewoners zijn ten allen tijden vrij in hun keuze hoe zij hun woning door de transitie heen loodsen. Wel zal het gebruikmaken van de collectiviteit alleen maar voordeel opleveren.

InformerenOndersteunenRealiseren
Door het continu verzamelen van informatie op het gebied van huidige en de ontwikkeling van nieuwe technieken door zowel de werkgroep, als de bewonerspanels, zijn we instaat om de bewoners te informeren welke mogelijkheden er zijn om de energietransitie in de komende 10 jaar persoonlijk door te voeren.
Tijdens de transitie zullen voldoende stappenplannen beschikbaar zijn voor de bewoners, waardoor de ondersteuning zoveel mogelijk op maat plaats kan vinden. Daarnaast zullen geregistreerde ervaringen van bewoners de komende jaren in toe nemende mate helpen bij het ‘hoe te handelen’ en ‘welke keuzes te maken’.
Collectieve aanschaf van isolatiematerialen en warmteproductie- en/of energieopslagsystemen zal uiteindelijk de energietransitie voor elke bewoner betaalbaarder maken.