Laatste nieuws: Aanmelden Spiegelgroep 21-24 – Project 21-24 is van start gegaan Deelname project 21-24Presentatie project 21-24Platform31Presentatie MijnDomein EnergiePresentatie EnergietransitieInterview fam MeijInterview fam DondersBewonersplan gereed!!!SEEH wordt RREResultaat InventarisatieInterview fam CasséCollectieve aanschaf van Isolatiemateriaal

Aanmelden voor deelname aan project 21-24 kan niet meer!!!. Wel kan men zich aanmelden voor de Spiegelgroep 21-24. Stuur daarvoor een e-mail aan werkgroep@gp2030gv.nl. Dat geldt ook voor collectieve aanschaf van HR++ glas, vloer-muurisolatie en zonnepanelen.

Aantal deelnemers: Spiegelgroep: 4   Zonnepanelen: 3   Vloer- en Muurisolatie: 1   HR++ glas: 2

Projectgroep 21-24
1-12-21 – De projectgroep 21-24 is nu maximaal bezet. De 12 deelnemers zijn onderverdeeld in 3 huiskamergroepen van elk 4 deelnemers en worden begeleid door 3 werkgroepleden. De bijeenkomsten zijn wisselend bij elkaar in huis.

De eerste huiskamerbijeenkomsten zijn nog in de maand november gehouden en de volgende afspraak staat gepland in komende januari. Zij zullen in de tussentijd een inventarisatielijst invullen, die als basis zal gaan dienen voor de warmteverliesberekening. Op basis daarvan zal het vermogen van de warmtepomp worden berekend.

Tijdens de volgende bijeenkomsten worden de verschillende type warmtepompen besproken. Hopelijk dat de corona regelgeving het toelaat, dat de deelnemers voorafgaand een bezoek kunnen afleggen naar de showroom met diverse all-electric warmtesystemen. Daar zal ook uitgebreid uitleg gegeven worden hoe ze werken en waarom de daarbij bijhorende onderdelen en accessoires nodig zijn.

Spiegelgroep 21-24
1-12-2021 – Nu de projectgroep 21-24 uit 12 deelnemers bestaat, kan men zich aanmelden voor de spiegelgroep 21-24 door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl. Er is geen limiet in tijd en aantal, de enige voorwaarde is, dat men lid is van de Bewonersvereniging Golfpark.

De deelnemers van de spiegelgroep 21-24 lopen parallel aan die van de projectgroep 21-24 en zullen daardoor dezelfde stappen kunnen maken. Zij kunnen zo optimaal gebruik maken van de daar opgedane kennis en ervaringen. Tevens zullen ze kunnen meedoen met een collectieve aanschaf van goederen en diensten door de projectgroep deelnemers.