Laatste nieuws: Nieuwsbrief juli – Resultaten onderzoek Participatie Coalitie – Aanmelden Spiegelgroep 21-24 – Project 21-24 is van start gegaan Deelname project 21-24Presentatie project 21-24Platform31Presentatie MijnDomein EnergiePresentatie EnergietransitieInterview fam MeijInterview fam DondersBewonersplan gereed!!!SEEH wordt RREResultaat InventarisatieInterview fam CasséCollectieve aanschaf van Isolatiemateriaal

Aanmelden voor deelname aan project 21-24 kan niet meer!!!. Wel kan men zich aanmelden voor de Spiegelgroep 21-24. Stuur daarvoor een e-mail aan werkgroep@gp2030gv.nl. Dat geldt ook voor collectieve aanschaf van HR++ glas, vloer-muurisolatie en zonnepanelen.

Aantal deelnemers: Spiegelgroep: 6   Zonnepanelen: 6   Vloer- en Muurisolatie: 1   HR++ glas: 6

Projectgroep 21-24

28-7-2022 – Bijna alle projectdeelnemers hebben in de afgelopen maanden na een offerte gesprek aan huis een advies-offerte gekregen van de firma Lok Installatietechniek. Gezien de planning kan een installatie helaas pas volgend jaar plaatsvinden, tenminste als het materiaal tegen die tijd beschikbaar is. De aanschafkosten zijn momenteel slechts indicatief, vlak voor de installatie komt een definitieve offerte. De huidige offertes zullen in de komende huiskamergroepen besproken worden om te bepalen of ze wel met de firma Lok in zee zullen gaan. Hun jarenlange ervaring op het gebied van warmtepompen is echter een groot pluspunt.

6-4-2022 – Op 6 april heeft de 1e huiskamergroep een bezoek gebracht aan Lok Installatiebedrijf in Vollenhoven. De deelnemers zijn via een presentatie en de beantwoording op de vele vragen bijgepraat op het gebied van warmtepompen door één van de beste experts met praktijkervaring van Nederland. De bijeenkomst is door iedereen als zeer verhelderend en nuttig ervaren. De andere 2 huiskamergroepen volgen de komende 2 woensdagmiddagen.


20-1-2022 – De COVID-19 regelgeving van de afgelopen maanden zal mogelijk ook nog tot in februari gaan gelden. Hierdoor heeft de werkgroep amper de kans gekregen om het project 21-24 een goed start te geven. Na de eerste huiskamerbijeenkomsten eind november is feitelijk alles stil komen te liggen. Ook een eerste gesprek met de in te huren deskundige en een bezoek aan zijn bedrijf is om deze reden uitgesteld. Vanaf nu start de werkgroep de projectactiviteiten weer op. We hopen dat we de komende maanden, jaren verlost zijn van lock-downs en andere beperkingen.

1-12-21 – De projectgroep 21-24 is nu maximaal bezet. De 12 deelnemers zijn onderverdeeld in 3 huiskamergroepen van elk 4 deelnemers en worden begeleid door 3 werkgroepleden. De bijeenkomsten zijn wisselend bij elkaar in huis.

De eerste huiskamerbijeenkomsten zijn nog in de maand november gehouden en de volgende afspraak staat gepland in komende januari. Zij zullen in de tussentijd een inventarisatielijst invullen, die als basis zal gaan dienen voor de warmteverliesberekening. Op basis daarvan zal het vermogen van de warmtepomp worden berekend.

Tijdens de volgende bijeenkomsten worden de verschillende type warmtepompen besproken. Hopelijk dat de corona regelgeving het toelaat, dat de deelnemers voorafgaand een bezoek kunnen afleggen naar de showroom met diverse all-electric warmtesystemen. Daar zal ook uitgebreid uitleg gegeven worden hoe ze werken en waarom de daarbij bijhorende onderdelen en accessoires nodig zijn.

Spiegelgroep 21-24

7-4-2022 – Leden van de spiegelgroep worden uitgenodigd om zich in te schrijven om met de komende 2 bezoeken van de huiskamergroepen aan Lok Installatiebedrijf in Vollenhoven. Het bezoek van de 1e huiskamergroep is door de deelnemers als zeer verhelderend en nuttig ervaren.

21-1-2022 – De leden hebben hun 1e nieuwsbericht ontvangen en zijn daarmee op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de projectgroep. Ieder lid van de bewonersvereniging kan zich op elk moment aansluiten bij de Spiegelgroep.

1-12-2021 – Nu de projectgroep 21-24 uit 12 deelnemers bestaat, kan men zich aanmelden voor de spiegelgroep 21-24 door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl. Er is geen limiet in tijd en aantal, de enige voorwaarde is, dat men lid is van de Bewonersvereniging Golfpark.

De deelnemers van de spiegelgroep 21-24 lopen parallel aan die van de projectgroep 21-24 en zullen daardoor dezelfde stappen kunnen maken. Zij kunnen zo optimaal gebruik maken van de daar opgedane kennis en ervaringen. Tevens zullen ze kunnen meedoen met een collectieve aanschaf van goederen en diensten door de projectgroep deelnemers.