Open huis zaterdag 28 oktober 14:00 – 16:00

Bewoners van 6 woningen stellen in het kader van de duurzaamheidsdagen zaterdag de 28e hun woning open voor geïnteresseerden. Familie Nobel – Golfpark 104 | Familie Bus – Golfpark 10 | Familie van der Berg – Golfpark 39Familie Donders – Golfpark 153 | Familie Meijer – Golfpark 45 | Familie van der Schaaf – Golfpark 136. U kunt zonder aanmelding vooraf gewoon langskomen.

Offerte/advies project 21-24 deelnemers

De meeste deelnemers van de projectgroep hebben in de afgelopen maanden na een offerte gesprek aan huis een advies-offerte gekregen van de firma Lok Installatietechniek. Gezien de planning kan een installatie pas volgend jaar plaatsvinden, tenminste als het materiaal tegen die tijd beschikbaar is. De offertes zullen in de komende huiskamerbijeenkomsten besproken worden.

1e project 21-24 deelnemer all-electric

Niet wachtende op het advies van de firma Lok Installatietechniek heeft de familie Nobel half mei een lucht-water warmtepomp laten plaatsen. Ze zijn dan ook de eerste projectdeelnemer, die heeft voldaan aan de doelstelling van Project 21-24 om in 2024 van het aardgas af te zijn. Leden van de werkgroep Energietransitie hebben het heugelijk feit met hen gevierd door het uitreiken van een voucher van 250 euro en voor bezoekers een gepaste deurmat. 

Onderzoek Participatie Coalitie

De Participatie Collatie is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties, die zich bezig houden met de energietransitie. Onder andere Buurkracht en de Natuur en Milieufederaties. Aan het onderzoeksrapport ‘De zoektocht naar volwaardig samenwerken in de warmtetransitie’ heeft de werkgroep Energietransitie Golfpark Lommerrijk meegewerkt. Dit onderzoek staat los van die door Platform31. Het 35 pagina’s tellend rapport is in te zien via deze link.

Bezoek Lok Installatiebedrijf in Vollenhoven

Op 6, 13 en 20 april zullen de 3 huiskamergroepen een bezoek brengen aan Lok Installatiebedrijf in Vollenhoven. Deelnemers van de spiegelgroep kunnen zich aanmelden om ook mee te komen. De deelnemers worden via een presentatie en beantwoording op vragen bijgepraat op het gebied van warmtepompen door Jos Lok. Hij wordt door meerdere instanties als één van de beste experts met praktijkervaring van Nederland beschouwd.

Reclame ThermoSolutions

Wederom een reclame brief van ThermoSolutions uit Oldenzaal. Voor alle duidelijkheid, de werkgroep EnergieTransitie heeft niets, maar dan ook helemaal niets met deze reclame uiting te maken. Daarbij komt, dat de spouwmuren van de woningen in onze wijk allemaal conform de bouwnorm van die periode zijn geïsoleerd, mogelijk zelfs nog beter zoals blijkt in de praktijk. Het is dan ook de vraag of de extra isolatie nodig is.